— HELIO Marcin Czyż

„Równość poprzez komunikację – kursy języka migowego”

Celem głównym projektu „Równość poprzez komunikację – kursy języka migowego” jest rozwój, poprzez nabycie praktycznej umiejętności komunikowania się w języku migowym, kompetencji zawodowych pracowników w regionie (woj. mazowieckie), którzy w swojej pracy zawodowej mają styczność ze środowiskiem osób głuchoniemych.

Program szkoleniowy realizowany w ramach projektu obejmuje 48 godzinny kurs języka migowego dla osób spełniających kryteria rekrutacyjne. Organizator zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników kursu. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dorosłe osoby pracujące (przede wszystkim pracowników instytucji użyteczności publicznej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione na terenie woj. mazowieckiego, w jednej z poniższych form: umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby niepełnosprawne spełniające powyższe kryteria.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie należy:

Każda grupa ma zapewnione 48 godzin zajęć.

Zaplanowane są 4 grupy zajęć:

  • I grupa : zajęcia będą odbywać się w tygodniu (poniedziałki i środy), w godzinach 16:30- 18:45, będą trwać od 30 maja do 20 lipca.
  • II grupa : zajęcia będą odbywać się w tygodniu (wtorek i czwartek), w godzinach 16:30- 18:45, będą trwać od 21 czerwca do 25 sierpnia z uwzględnieniem 2 tygodniowej w II połowie lipca.
  • III grupa : zajęcia będą odbywać się w weekendy (sobota i niedziela), w godzinach 10:00-15:30, będą trwać od 2 lipca do 28 sierpnia z uwzględnieniem 3 tygodniowej przerwy w II połowie lipca i początku sierpnia.
  • IV grupa : zajęcia będą odbywać się w weekendy (sobota i niedziela), w godzinach 10:00 – 15:30, będą trwać od 9 lipca do 28 sierpnia z uwzględnieniem 2 tygodniowej przerwy na przełomie lipca i sierpnia.

Szczegółowe harmonogramy: I grupa, II grupa, III grupa i IV grupa
oraz Deklaracja uczestnictwa.