— HELIO Marcin Czyż

„Innowacyjne techniki masażu spa & wellness”

Celem głównym projektu „Innowacyjne techniki masażu spa & wellness” jest rozwój kompetencji zawodowych pracowników (głównie masażystów i fizjoterapeutów) w regionie (woj. mazowieckie), poprzez przeprowadzenie kursów technik masaży orientalnych.

Program szkoleniowy realizowany w ramach projektu obejmuje:

 • 8 godzin kursu teoretycznego, w skład którego wejdą takie zagadnienia jak:
  • rys historyczny masażu,
  • rola masażysty we współczesnym spa & wellness,
  • wyposażenie pomieszczeń i gabinetów do masaży orientalnych,
  • zasady stosowania masaży orientalnych (wskazania i przeciwwskazania do wykonania masażu),
  • wpływ poszczególnych masaży na organizm człowieka,
  • szczegółowe omówienie technik,
  • prezentacja narzędzi i produktów do masażu (kosmetyki, olejki etc.).
 • 48 godzin kursu praktycznego, na który składać się będą:
  • czynności przygotowawcze,
  • tonizująco-odżywiający masaż czekoladą,
  • relaksujący masaż orientalny ciepłymi olejkami,
  • egzotyczny masaż kokosowy,
  • orientalny masaż stóp,
  • czynności po zabiegu.

Kurs zakończy się egzaminem a uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Organizator zapewni materiały szkoleniowe oraz wyżywienie dla uczestników kursu.

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dorosłe osoby pracujące, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione na terenie m. st. Warszawy, w ramach jednej z poniższych form: umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Obecnie trwa rekrutacja do projektu. Zajęcia są zaplanowane następująco:

 • Grupa I – zajęcia odbywają się głównie w tygodniu, w godzinach 9:00 – 15:30, start: 29.05.2011.
 • Grupa II – zajęcia odbywają się w tygodniu, w godzinach 9:00 – 15.30, start: 11.07.2011.

Każda grupa odbędzie 8h zajęć teoretycznych i 48 godzin zajęć praktycznych, łącznie 7 dni kursu.
Wszystkie zajęcia odbywają się przy ul. Noakowskiego 16 lok. 5, przy Politechnice Warszawskiej.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie należy zapoznać się z:

Pozostałe dokumenty: